ul. Zawieyskiego 11/26, 31-619 Kraków
Email: 
tel.: +48502364292

Strona w budowie!   Witamy na witrynie firmy budowlano-projektowej BUDPROJ
Jesteśmy grupą inżynierów budowlanych zajmującą się między innymi zagadnieniem charakterystyki energetycznej budynków.

Celem świadectw energetycznych jest poprawa efektywności energetycznej budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. Nie należy mylić sprawdzenia charakterystyki energetycznej budynku z audytem energetycznym, który jest używany dla potrzeb termomodernizacji.
Kiedy zainteresować się świadectwem? Inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy obiekt podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo energetyczne.
więcej >>
Nie zamieszkamy w nowym domu bez certyfikatu
Inwestorzy mają obowiązek sporządzić świadectwa dla wszystkich nowo wybudowanych obiektów. Certyfikaty określą, ile energii potrzeba do ogrzania i oświetlenia całego budynku.
Od 1 stycznia wszystkie nowo wybudowane budynki będą musiały posiadać certyfikaty energetyczne. Obowiązek taki przewiduje nowelizacja prawa budowlanego, która wchodzi w życie od początku 2009 roku. Bez świadectwa właściciel obiektu nie uzyska pozwolenia na jego użytkowanie. Jeżeli zatem ktoś zamieszka w nowo wybudowanym domu i nie sporządzi dla niego świadectwa energetycznego, to dopuści się nielegalnego użytkowania. Może zostać za to ukarany grzywną w wysokości 10 tys. zł.

Budynki i mieszkania muszą mieć certyfikaty
Przy obrocie mieszkaniami oraz budynkami od nowego roku będą obowiązywały nowe wymogi. Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania, sprzedawanego albo wynajmowanego musi być ustalona jego charakterystyka energetyczna. Zawierać ją powinno świadectwo charakterystyki energetycznej zwane potocznie certyfikatem energetycznym. Certyfikat określa wielkość energii wyrażoną w kWh mkw./rok, która jest niezbędna do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne przez dziesięć lat.
więcej >>
swiadectwa energetyczne
audyty energetyczne
premia remontowa
premia termomodernizacyjna
inwentaryzacje
termowizja
domy pasywne
oswietlenie
systemy solarne
brd1
web stats stat24 Valid XHTML 1.0 Transitional